• +31 (0)6 - 45 08 69 58
  • leiderschap@hu.nl

MINOR @ ONLINE

Bijeenkomsten – sept’ 20 – juni ’21

Onze strategie om écht over Leiderschap te leren door dat te doen met drie soorten bijeenkomsten:

  • ONLINE : Webinars (maandagen van 9.00 tot 11.00)
    Kennis en inzicht over leiderschap wisselen we uit met onze interactieve online seminars. We doorgronden goed toepasbare modellen die je helpen met verrijkte blik naar jouw bestuur en jezelf te kijken. Hierbij koppelen we leiderschapsprincipes aan jouw actuele vraagstukken als bestuurs-/raadslid.
  • ONLINE : Werkgroepen (donderdagmiddagen, tijden groepsafhankelijk)
    Je vormt een subgroep met klasgenoten en krijgt een eigen, ervaren coach die je wekelijks helpt je te ontwikkelen en je doelen te realiseren. Deze sessies zijn praktisch van aard: zo doen we bijvoorbeeld oefeningen met elkaar en helpen we elkaar in je leiderschapsontwikkeling a.d.h.v. jouw learning-on-the-job-opdracht. We eindigen typisch met een opdracht om tijdens je bestuurswerk toe te passen vóór de volgende werkgroepbijeenkomst. NB: afhankelijk van de werkgroepindeling tijdens onze tweedaagse op 7-8 september, is jouw bijeenkomst tussen 13.00 en 15.00 of van 15.30 tot 17.30).
  • REAL LIFE : Deep Dives (± 5 keer in totaal)
    Sommige weken zullen we onze online sessies vervangen door fysieke bijeenkomsten die we Deep Dives noemen van circa vier uur lang. Deze sessies zijn speciaal voor sociale vaardigheden, zoals non-verbale communicatie, coaching en presenteren. Daar kiezen we dan een centrale plek in Nederland voor. Vanaf wanneer en hoe vaak dit kan, wordt bekend in de nazomer – en zullen hoogstwaarschijnlijk op maandagochtenden of donderdagmiddagen plaatsvinden.

Save the date: tweedaagse maandag 7 t/m 8 september 2020

We openen het minorjaar met elkaar op fysiek dezelfde locatie. We hechten daar waarde aan, omdat we komend jaar aan jullie persoonlijke en professionele ontwikkeling werken en dát willen we doen door elkaar eerst in het echt te ontmoeten.

Als de coronamaatregelen het toelaten is onze eerste bijeenkomst in het Koos Vorrinkhuis @ Lage Vuursche (goed te bereizen vanaf Utrecht CS). We beginnen daar op maandagochtend met kennismaking, ‘s avonds maken we een tof eigen programma en de volgende dag gaan we verder met diepgravender kennismakingsthema’s rondom persoonlijke eigenschappen en kernwaarden.


Bestuurswerk (learning-on-the-job)

We schatten in dat je zo’n 75% van je leiderschapsontwikkeling opdoet in het toepassen van je kennis en vaardigheden in je bestuur. Na seminars geven we daarom tussentijdse opdrachten voor jezelf en je organisatie mee om het maximale uit die 75% te halen. Denk bijvoorbeeld aan feedback over jouw functioneren verzamelen van bestuursgenoten, tijdens je eerstvolgende vergadering een nieuwe vergaderstructuur toepassen, meekijken bij een zusterorganisatie of een teamanalyse van jouw bestuur bespreken met één van je collega’s.

Als je voor onze minor kiest, integreer je de minor in je bestuursjaar. We verwachten serieuze inzet van je: 30 EC’s voor een minor is niet niks. Dat komt immers neer op 30 x 28 uur is 840 uur voor je studiepunten. Het grootste deel ervan besteed je als “learning-on-the-job” of “vlieguren” door je raad- of bestuurswerk zelf, waarin je je kennis uit de minor toepast. Het andere deel besteed je in lessen (circa 4 uur per week), je tussentijdse opdrachten (circa 2-3 uur per week) en eindopdrachten (circa 6-8 uur per 10 weken).


Vier Eindopdrachten vormen je Leiderschapsportfolio

We hebben geen tentamens, we overhoren je kennis niet – maar tijdens het jaar bouw je aan je eigen Leiderschapsportfolio. Iedere periode eindigen we met een eindopdracht waarin je duidelijk laat zien hoe behandelde theorieën en oefeningen jou in je dagelijkse bestuurs- of raadswerk al dan niet geholpen hebben. Hierbij doen we een beroep op je toenemende vaardigheid nauwkeurig naar jezelf en anderen te kijken en conclusies/acties te verbinden aan je bevindingen. Aan het einde van het je bestuursjaar ’20-’21 heb je daarmee een diepgravend overzicht van jouw persoonlijke en leiderschapsontwikkeling.


Toewijding aan je bestuur én de minor

Zeker voor fulltime raadsleden en bestuurders kan de agenda parten spelen en daar zijn we flexibel in. Tegelijk verlangen we van je dat je verantwoordelijkheid neemt over je eigen keuzes en dat je de afspraken nakomt die je ons zelf voorstelt. We weten uit ervaring dat dit goed te doen is, omdat studenten aangeven dat de minor hen helpt om sterkere keuzes te maken en om efficiënter en effectiever te werken.

Meerdaagse

Met de komst van Corona hebben we besloten ‘van de nood een deugd te maken’ en onze minor anno ’20-’21 volkomen online aan te bieden. Dat betekent dat álle studentbestuurders door heel Nederland digitaal gemakkelijk kunnen deelnemen!

We organiseren ons minorprogramma via Microsoft Teams, Canvas en andere online hulpmiddelen. We zullen ook op zoek gaan naar mogelijkheden om tóch af en toe samen te komen (zeg iedere 6 weken een dag fysiek in dezelfde ruimte zijn met elkaar) – daarover kunnen we gedurende de zomer toezeggingen doen.